Viksean yritysneuvonta pohjautuu omaan kokemukseen

Yrittäjä tai sellaiseksi aikova kohtaa väistämättä monenlaisia uusia haasteita, onnistumisen hetkiä ja päätöksentekotilanteita. Näissä käännekohdissa on kullanarvoista kuulla joltakin samassa tilanteessa olleelta yrittäjältä vinkkejä ja neuvoja siihen, kuinka jatkaa eteenpäin. Yritysneuvonta on tätä varten. Olipa kyseessä sitten yrityksen perustaminen, kasvattaminen, myyminen tai toiminnan kehittäminen, yrittäjäkummi kulkee kanssasi palan matkaa kohti selkeämpää päämäärää.

Viksean Tarja Vikström on pienten ja keskisuurten yrittäjien yrityskummi!

Viksean toimitusjohtaja Tarja Vikström on yrittäjyyden ja yrittämisen rautainen ammattilainen. Tarja on ollut perustamassa yksityistä päivähoidon yritystä, jonka hän onnistuneesti kasvatti valtakunnalliseksi 18 päiväkodin toimijaksi. Kaikkia ketjun yksiköitä yhdisti vahva brändi sekä selkeä – henkilöstön ja asiakkaiden yhdessä jakama – arvopohja. Yritys myytiin vuonna 2016 kilpailevalle toimijalle yrityskauppaprosessin päätteeksi. Tällä hetkellä Tarja jatkaa yrittäjyyttä ja sen kehittämistä Vikseassa.

Yritysneuvonta helpottaa yrityksen perustamista

Kuinka yritys perustetaan? Miten luoda houkutteleva tarjonta ja arvolupaus? Miten yrityksen paperityöt hoidetaan? Minkälaisia verkostoja yrittäjä tarvitsee? Kun oma yritystoiminta on vasta ajatuksen tasolla tai pikkuhiljaa käynnistymässä, kokeneen yrittäjän tarjoama yritysneuvonta voi säästää turhalta säätämiseltä ja rahanmenolta. Jokainen on aloittanut jostain – tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Konkreettista apua yrityksen kasvattamiseen

Ehkä haaveissasi siintää kasvaminen valtakunnalliseksi toimijaksi, myynnin lisääminen tai lisähenkilöstön palkkaaminen. Kun yritys kasvaa, kasvaa myös tarve selkeyttää organisaation rakennetta sekä toimintatapoja ja tuoda siihen lisää struktuuria. Lisäksi on tärkeää uskaltaa luottaa avaintyöntekijöihinsä ja antaa heille vastuuta. Yrityksensä pienestä yksiköstä valtakunnalliseksi ketjuksi kasvattaneella on monia vinkkejä siihen, miten voit välttää keskeiset sudenkuopat.

Kokemuksen tuomia neuvoja yrityksen myyntiin

Onko urasi yrittäjänä tai tietyn yrityksen vetäjänä tulossa tiensä päähän? Pohditko, miten viestittää myynnistä oikein ja oikeille kohderyhmille? Miten löytää oikeat yhteistyökumppanit myyntiprosessiin tai miten onnistua neuvotteluissa? Miten sitouttaa henkilöstö ja luoda edellytykset onnistuneelle transitiolle? Yrityksen myyminen on aina valtava muutos niin myytävälle yritykselle kuin yrittäjälle itselleenkin. Prosessin läpikäynyt henkilö voi ohjeistaa tavalla, joka ottaa huomioon keskeisimmät asiat sekä yrittäjän itsensä että prosessin onnistumisen näkökulmasta.

Yritysneuvonta eli yrittäjäkummius voi olla joko kertaluonteista tai toistuvaa, ihan miten tarpeesi vaatii. Kertojen väliin jätetään hieman aikaa, jotta voidaan seurata ohjauksen vaikutusten toteutumista käytännössä sekä reagoida yhdessä muuttuviin tilanteisiin.

Pyöriikö mielessäsi yrittämiseen liittyviä kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen tai suoraan alla olevien yhteystietojen avulla.

Kuvaisin mentorointiani sanalla Yrittäjäkummius. Haluan olla se, joka voi yhdessä yrittäjän kanssa keskustellen, sparraillen ja ohjaten osallistua tämän matkaan ja luoda toiminnan ja toimintatapojen kehittämiselle entistä selkeämmät raamit. Omina yrittäjävuosinani kaipasin usein keskustelua ja neuvoja henkilöltä, joka ei olisi lukenut asioita pelkästään kirjallisuudesta vaan joka olisi aidosti elänyt läpi samoja vaiheita kuin minä ja jonka asiantuntemus pohjautuisi vankkaan kokemukseen siitä, mitä on pk-yrittäminen Suomessa. Nyt haluan tarjota tätä palvelua muille yrittäjille.
Tarja Vikström, Yrityskummisi, Viksea Oy

TARJA VIKSTRÖM

Yrityskummisi0449788353